Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 33 søknader og gitt 14 bevilgninger. Tilskuddenes varighet varierer fra ett til tre år. Samlet søknadssum var kr 56 917 647.

Søkertilfanget er bredt og ambisiøst, og flere av søkerne velger utradisjonelle og eklektiske visningssteder i form av eksempelvis å opptre nomadisk eller å plassere seg mellom det offentlige og privatsfæren. Det er positivt å merke seg tilveksten av nye tiltak, spesielt fra kvinnelige initiativtakere. De nye tiltakene markerer en tydelig vilje til utprøving og eksperimentering i takt med at de eksisterende støttemottakerne profesjonaliseres og konsolideres.

I vurderingen av søknadene er det lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at tiltaket inkluderer flere kunstnere og fagpersoner i sin virksomhet og utforsker formidling. I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknadene: gjennomføringsevne, økonomi, budsjettering og finansiering, graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter (historikk), overføringsverdi, formidling både til en allmenn og faglig offentlighet. Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen, det tas også hensyn til variasjon i kunstuttrykk, geografi og mangfold.

Budsjettrammen har vært begrenset og utvalget har måttet foreta strenge prioriteringer. Midlene til arrangørstøtten bindes fort opp og utfordringen med en langsiktig tildelingshorisont er å ikke miste de nye, gode tiltakene som dukker opp. I den sammenheng vil utfasing av virksomheter som ikke holder høyt nok faglig nivå måtte vurderes jevnlig.

Den geografiske fordelingen av søknadene er som følger: Akershus (3), Buskerud (2), Finnmark (1), Hordaland (3), Oslo (17), Rogaland (4), Sør-Trøndelag (1), Troms (1) og Østfold (1).

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 33

Søknadssum: 56 917 647

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: 9 689 000

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning arrangørstøtte visuell kunst blir behandlet i Arrangørutvalget for visuell kunst.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden