Hopp til innhold
Vedtaksliste

Aspirant­ordninga

Søk støtte

Om søknadsrunden

I år kom det inn totalt 29 søknader, mens avsetningen var på totalt kr 4 000 000, hvorav stipendbeløpet var vedtatt økt til kr 400 000 i et tidligere rådsmøtevedtak. I rådsmøtet 20. september 2017 ble det i tillegg, ved hjelp av omdisponerte midler, gitt støtte til ytterligere ett stipend. Alle tildelingene gis for øvrig under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å ansette en aspirant i virksomheten samt at det forutsettes en samfinansiering fra virksomheten.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Behandlet i adminstrasjonen : 23.11.2017

  • Vedtak i Faglig utvalg for Rom for kunst og tverrfaglige tiltak : 15.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden