Søk støtte

 

Aspirant­ordninga

Støtteordning for:

Aspirant­ordninga

Søknadsfrist

5/6 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist  
Behandlet i adminstrasjonen
 
Vedtak i Faglig utvalg for Rom for kunst og tverrfaglige tiltak

I år kom det inn totalt 29 søknader, mens avsetningen var på totalt kr 4 000 000, hvorav stipendbeløpet var vedtatt økt til kr 400 000 i et tidligere rådsmøtevedtak. I rådsmøtet 20. september 2017 ble det i tillegg, ved hjelp av omdisponerte midler, gitt støtte til ytterligere ett stipend. Alle tildelingene gis for øvrig under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å ansette en aspirant i virksomheten samt at det forutsettes en samfinansiering fra virksomheten.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden