Hopp til innhold
Vedtaksliste

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn i alt 42 søknader til søknadsfristen. Tre av disse ble enten anmodet trukket av søker, eller avvist på formelt grunnlag. 39 søknader lå til behandling i denne runden, hvilket er et rekordhøyt antall til denne ordningen. Flere scenekunstgrupper som allerede er inne på ordningen, søkte om tilskudd til nye fireårsperioder og mange nye søkere er kommet til. Blant de nye ble Tori Wrånes bevilget et årlig tilskudd på 3 mill. kroner for perioden 2018-2021.

Basisfinansiering til Tori Wrånes

Tori Wrånes kan vise til et kunstnerskap i betydelig vekst som vekker stor interesse hos publikum. Dette avspeiles i de mange og svært ulike arenaene nasjonalt og internasjonalt som ønsker å presentere hennes arbeid. Kunsten til Wrånes berører scenekunst, visuell kunst og musikk.

12 – årsregelen

Retningslinjene for Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper understreker at det som hovedregel ikke gis tilskudd i mer enn 12 sammenhengende år. Det ble ikke gjort unntak fra denne regelen i denne søknadsrunden. Ingen av søknadene som gjaldt en ny periode som ville forårsake at den totale sammenhengende tilskuddsperioden overgikk 12 år, ble innvilget.

Blant søknadene som er prioritert for støtte i denne runden finner vi en betydelig sjangerspredning. De sceniske uttrykkene varierer mellom teater, dans, performance, nysirkus, og figurteater.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 39

Søknadssum: 482 308 758

Antall tildelinger : 6

Tildelingssum: 68 200 000

 

Søknader som kommer inn til Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper blir behandlet av faglig utvalg for teater og faglig utvalg for dans sammen. 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Tilråding i Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans : 30.8.2017

  • Vedtak i rådsmøte : 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeProsjekttittelÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden