Søk støtte

 

bestillings­verk og produksjonsstøtte

musikk:

bestillings­verk og produksjonsstøtte

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i fagutvalg 20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden er det behandlet 229 søknader med en søknadssum på til sammen kr 33 630 948. Det ble gitt 74 tildelinger.

Faglig utvalg for musikk har lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet i gjennomgangen av søknadene. Videre utgjør kunstnerisk kvalitet, profesjonalitet, plan og potensial for tilgjengeliggjøring viktige vurderingskriterier. Som tidligere har utvalget vektlagt også sjangermessig og geografisk spredning i vurderingen. Søknadene representerer et bredt spekter av musikksjangre, uttrykk og formater. Blant tildelingene finner vi blant annet orkesterverk og verk til mindre besetninger, samspillbaserte musikkverk og musikk til installasjoner og teater. Det har kommet inn mange gode søknader i denne runden, og utvalget har derfor måttet gjøre harde prioriteringer.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 238

Søknadssum: 33 630 948

Antall tildelinger: 74

Tildelingssum: 9 220 800

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte blir behandlet i Faglig utvalg for musikk.

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden