Søk støtte

 

bestillings­verk og produksjonsstøtte

musikk:

bestillings­verk og produksjonsstøtte

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.12.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist  
Vedtak i fagutvalg
  Vedtak i rådsmøte

Faglig utvalg for musikk har denne runden tildelt støtte til 58 prosjekter fra tilskuddsordningen for bestillingsverk og musikkproduksjon. Det ble behandlet til sammen 234 søknader.

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Utvalget har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. I vurderingen vektlegges bl.a. kunstnerisk nivå på komponister, utøvere og fremføring, gjenbruk av komposisjonen, komponister som står foran en kunstnerisk utvikling samt geografi og mangfold av uttrykk.

Utvalget har foretatt faglige vurderinger på grunnlag av opplysningene som framkommer i søknadene. Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som kunne fortjent det.

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden