Hopp til innhold
Vedtaksliste

Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Denne runden har utvalget behandlet 279 søknader. Dette er en markant økning siden forrige tildelingsrunde. Av disse ble det gitt 80 tildelinger. Faglig utvalg for musikk har lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, profesjonalitet og faglig innhold i gjennomgangen av søknadene. Potensial for tilgjengeliggjøring og formidling av verkene er viktig for vurderingene og prioriteringene som gjøres.

Utvalget vektlegger sjangermessig og geografisk spredning i vurderingene. Søkerne som har fått støtte denne runden kommer fra 14 av landes fylker, men formidlingen skjer også utenfor disse fylkene.

Søknadene representerer et bredt spekter av musikksjangre, uttrykk og formater. Likevel er enkelte sjangre bedre representert enn andre og en stor andel gjelder prosjekter innen klassisk/samtidsmusikk.

74 av søknadene var særskilt rettet mot formidling av musikk til barn og unge. Av disse ble det gitt tilskudd til 28 prosjekter som bl.a. gjelder verk til skolekorps, verk som er ment for et ungt publikum og produksjoner og verk der barn og ungdom kan delta underveis i fremføringen av verket.

Det har kommet inn mange gode søknader, og utvalget har måttet gjøre harde prioriteringer. Derfor er det også gitt avslag til mange søknader som kunne fortjent støtte.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 279
  • Søknadssum: 40 858 547
  • Antall tildelinger: 74
  • Tildelingssum: 9 220 800

Søknader som kommer inn til støtteordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte blir behandlet i faglig utvalg for musikk.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden