Søk støtte

 

Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere

Kunstnerstipend:

Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere

Søknadsfrist

16/10 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
18.10.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i stipendkomité   Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. 

SøkerFylkeKunstnergruppeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden