Hopp til innhold
Vedtaksliste

Driftstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 142 søknader, 97 av disse fikk støtte.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling.

Ballade, scenekunst.no, Norsk folkemusikklag og Samisk hus i Oslo er nye tiltak som er tatt inn på ordningen fra 2018. En rekke virksomheter som rådet mener har god aktivitet og holder høyt kvalitetsnivå har fått påplussinger. Rådet har også foretatt også noen endringer, og enkelte virksomheter vil få varsel om utfasing eller endring av sine tilskudd de nærmeste årene.

Les mer om hvilke vurderinger og tildelinger som er gjort på hvert fagområde.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 142

Søknadssum: 280 mill. kroner

Antall tildelinger: 97

Tildelingssum: 194 098 000 kroner

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for driftstilskudd blir først behandlet av fagutvalg på det fagområdet den enkelte søknaden hører hjemme under. Utvalgene innstiller til rådet, som fatter endelig vedtak.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Administrativ behandling: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådet : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeFagområdeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden