Søk støtte

 

Bulgaria

EØS-midler:

Bulgaria

2014-2021

Landavtalen med Bulgaria ble undertegnet i 2016 og setter av en samlet pott på ca. 11,8 millioner euro til et kulturprogram. En del av potten skal settes av til kultursamarbeidsprosjekter. Den bulgarske programoperatøren jobber for tiden med å utarbeide programmet og dette i samarbeid med Kulturrådet.

Les mer om samarbeidsmulighetene med Bulgaria her.

2009-2014 ordningen er avsluttet

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.

Mer informasjon

For mer informasjon se EEA Grants nettsider om Bulgaria

Les mer