Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Perioden 2014-2021

Det er for tiden ingen signert landavtale med Polen for 2014-2021 perioden. Derfor er det usikkert hvorvidt det blir et kulturprogram i Polen i denne perioden.

Åpne alle

2009-2014 ordningen er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

  • Kunst- og kulturutdanning
  • Musikk og scenekunst
  • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
  • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

  • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
  • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
  • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
  • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
  • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.