Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Perioden 2014-2021

Landavtalen med Portugal ble undertegnet i mai 2017 og setter av en samlet pott på ca. 10,6 millioner euro til et kulturprogram. Ca. 2 millioner euro skal settes av til kultursamarbeidsprosjekter. Den portugisiske programoperatøren (Portuguese Office of Strategy, Planning and Cultural Assessment GEPAC) jobber for tiden med å utarbeide programmet og dette i samarbeid med Kulturrådet.

Åpne alle

2009-2014 ordningen er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene

I programmet ble det også satt av 45 000 euro til reisestøtte. Disse midlene ble fordelt våren 2014

Les mer på Kulturrådets nettsider