Søk støtte

 

Romania

EØS-midler:

Romania

2014-2021

Landavtalen med Romania ble undertegnet i oktober 2016 og setter av en samlet pott på ca. 29 millioner euro til et kulturprogram. Minst 6,5 millioner euro skal settes av til kultursamarbeidsprosjekter. Den rumenske programoperatøren (kulturdepartementet i Romania) jobber for tiden med å utarbeide programmet og dette i samarbeid med Kulturrådet.

Første utlysning i programmet er forventet å komme i august 2018.

Les mer om samarbeidsmulighetene med Romania her.

2009-2014 ordningen er avsluttet

Det rumenske kulturdepartementet utviklet to programmer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid, sammen med Kulturrådet og Riksantikvaren. Til prosjektsamarbeid var det satt av 6,8 mill. euro. Programmet fremmet dialog og forståelse for kulturelt mangfold.

Det rumenske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for prosjektsamarbeid på hele kulturfeltet, inkludert visuell kunst, musikk og scenekunst. Programmet støttet også tiltak som gjør at kunstnere når ut til nye publikumsgrupper, festivaler, kompetanseheving, utvikling av nye metoder for å arbeide med kulturelt mangfold, samt ny kunstnerisk produksjon og formidling av minoriteters kultur og kulturarv.

Mer informasjon

Her kan du lese om prosjektene som har fått støtte.

Les mer om samarbeidsprosjektene.

I programmet var det også mulig å søke om reisestøtte. Over 40 norske aktører var med i søknader som fikk tilslag på reisestøtte i programmet våren 2014. Her kan du lese mer.

 

Les mer