Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

2. juli Midler til reisestøtte for å møte en partner lyses ut. Denne runden vil være åpen til 9. november 2018.
12.-13. september Partnerskapseminar i Romania. Leter du etter en partner? Meld deg på!
September/oktober Prosjektmidlene lyses ut (første runde).
Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Finn en prosjektpartner: Meld deg på partnerseminar i Romania!

Påmelding til partnerskapseminar i Romania starter nå. Seminaret vil foregå i Romania 12-13. september i år. Flybillett og hotell dekkes, og bestilles av arrangøren i Romania. Dette er for dere som leter etter partner til et samarbeidsprosjekt.

Påmelding ved et enkelt skjema som fylles ut og sendes på e-post til bilateral@ro-cultura.ro

Påmeldingsskjema i WORD

Påmeldingsskjema i PDF

Frist for påmelding er 9. august 2018.

 

Utlysninger i programmet

I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i 2014-2021 perioden. Kulturrådet er Donor Programme Partner. Minst 50% av bevilgningen til prosjekter er tiltenkt samarbeidsprosjekter med aktører fra samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein.

Tre årlige (like store) utlysninger. Den første er planlagt sept/oktober 2018, de to neste i 2019 og 2020.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet: Access to culture increased.

Dette gjøres gjennom tre delmål:

  1. Cultural entrepreneurship enhanced (stimulere entreprenørskap, styrke kapasitetsbygging)
  2. Larger audience developed (publikumsutvikling + øke kulturelle tilbud + støtte kulturtilbud til sosiale, etniske og kulturelle minoriteter)
  3. Roma cultural initiatives developed

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter.

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter.