Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Perioden 2014-2021

Landavtalen med Slovakia ble undertegnet i 2016 og setter av en samlet pott på ca. 20,6 millioner euro til et kulturprogram. Minst 2,5 millioner euro skal settes av til kultursamarbeidsprosjekter. Den slovakiske programoperatøren (det slovakiske kulturdepartementet/Focal Point) jobber for tiden med å utarbeide programmet og dette i samarbeid med Kulturrådet.

Les mer om samarbeidsmulighetene med Slovakia

EEA Grants: Les mer om EØS-midlene i Slovakia

Åpne alle

2009-2014 ordningen er avsluttet

Det slovakiske kultursamarbeidsprogrammet i 2009-2014-perioden var på ca. 1,4 mill. euro. Programmet åpnet for samarbeidsprosjekter på et bredt kulturfelt. Midlene ble lyst ut i begynnelsen av 2014. Det slovakiske regjeringskontoret forvaltet programmet, og den norske ambassaden i Slovakia var involvert i oppfølgingen av prosjektene.

Kontakt

Natalia Durkova     natalia.durkova@vlada.gov.sk

Simon Borisek     simon.borisek@vlada.gov.sk