Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

2014-2021

Landavtalen med Tsjekkia ble undertegnet i september 2017 og setter av en samlet pott på ca. 32,9 millioner euro til et kulturprogram. Minst 12% eller ca. 4 millioner euro skal settes av til kultursamarbeidsprosjekter. Den tsjekkiske programoperatøren jobber for tiden med å utarbeide programmet og dette i samarbeid med Kulturrådet.

2009-2014 ordningen er avsluttet

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 mill euro. Programmet ble forvaltet av det tsjekkiske finansdepartementet i samarbeid med det tsjekkiske kulturdepartementet og utviklet i samarbeid med Kulturrådet. På kulturarvssiden vil restaureringsprosjekter kunne motta støtte fra EØS-midlene.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjekter var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Mer informasjon

Her kan du lese om første utlysning i kulturutvekslingsprogrammet med Tsjekkia.

Her kan du lese om andre utlysning i kulturutvekslingsprogrammet med Tsjekkia.

Les mer om samarbeidsprosjektene i Tsjekkia.

 

Åpne alle