Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn ni søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til fem av bøkene. Søknadene holdt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i dette møtet.

Utvalget vurderer det slik at de fem bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte, representerer en kombinasjon av følgende tre elementer:

  • sterk søknad
  • nasjonalt nedslagsfelt
  • solid faglig forankret manuskript

I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått støtte, finner vi Marthe Tolnes Fjeldstad og Solveig Greves bok «Sophus Tromholt. Portfolio», som blir utgitt på Forlaget Press. Dette er en monografi over Sophus Tromholt (1851-96), den danske nordlysforskeren som også var en dyktig amatørfotograf. Tromholt er kjent for sine portretter av den samiske befolkningen i Kautokeino, og fotografiene fra 1882-83 gir et unikt tidsbilde av samisk kultur og samspillet mellom tre folkeslag.

Tromholts samling ved Universitetet i Bergen er ett av kun fem fotohistoriske arkiv på UNESCOs Memory of the World Register. Tross fotografienes store kulturhistoriske verdi, finnes det ingen samlet presentasjon av bildene. Boken vil for første gang gjøre disse fotografiene bredt tilgjengelig i Norge og internasjonalt.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 9
  • Søknadssum: 965 000
  • Antall tildelinger: 5
  • Tildelingssum: 375 000

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden