Søk støtte

 

Faglitteratur kulturvern

Støtteordning for:

Faglitteratur kulturvern

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 31.8. - 1.9.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Til denne runden kom det inn 13 søknader. 6 fikk støtte. Søknadene i denne runden holder normalt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i dette møtet.

Utvalget vurderer det slik at de seks bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått trykkestøtte finner vi boken «Grenseløse opplevelser – Cosmopolites første 25 år» av Anne Ellingsen. Utvalget vurderer det slik at denne publikasjonen har stor verdi som dokumentasjon av en av Nordens ledende scener for jazz og verdensmusikk. Utgivelsen synliggjør også den sentrale rollen Cosmopolite har hatt på det multikulturelle feltet i Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 13

Søknadssum:  kr 992 503

Antall tildelinger: 6

Tildelingssum: 320 000

 

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av Faglig utvalg for kulturvern

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden