Søk støtte

 

Faglitteratur kulturvern

Støtteordning for:

Faglitteratur kulturvern

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 16. - 17.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Til denne runden kom det inn 16 søknader. 7 fikk støtte. Søknadene i denne runden holdt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i dette møtet.

Utvalget vurderer det slik at de syv bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: 

  • sterk søknad
  • nasjonalt nedslagsfelt 
  • solid faglig forankret manuskript.

I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant bokprosjektene som har fått trykkestøtte finner vi «Helgen i grenseland» av kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen. Boka blir utgitt på Orkana forlag, og med utgangspunkt i historiske kilder og nyere russisk forskning formidler den historien om den russiske misjonæren Trifon av Petsjenga (ca. 1495-1583) og tradisjonen han etterlot seg i grenselandet mellom Norge, Russland og Finland. 

Trifon er omtalt i en rekke samiske sagn fra Sør-Varanger, og lever fortsatt i tradisjonen i de tre landene. Hvem var denne helgenkårede munken som dels virket innenfor grensene av dagens Norge, som kristnet skoltesamene og som grunnla verdens nordligste ortodokse munkesamfunn? Etter tradisjonen skal han i 1565 også ha oppført St. Georgs kapell i Neiden. Boka følger historien om Petsjengaklosteret, kirkestedet Boris Gleb og den skoltesamiske menigheten i Neiden fra 1500-tallet og helt fram til i dag.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 16

Søknadssum: 1 170 000

Antall tildelinger: 7

Tildelingssum: 232 000

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av faglig utvalg for kulturvern.

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden