Søk støtte

 

Prosjekt­støtte

Fond for lyd og bilde:

Prosjekt­støtte

Søknadsfrist

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i fagutvalg 18. - 19.10.2017
Vedtak i styret for Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde har en begrenset ramme og et stort antall søknader. Det er derfor en lav tildelingsprosent på omkring 12 %. Fagutvalg leverer sin innstilling til styremøtet basert på en helhetsvurdering av innkomne søknader for hver runde. Kunstnerisk kvalitet er alltid vektlagt. I tillegg tas det hensyn til kjønn og geografisk og genremessig spredning.

SøkerProsjekttittelKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddProsjektnummerhidden