Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fonogram­innspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte behandlet totalt 110 søknader som kom inn til søknadsfristen 2. juni 2017. Av disse fikk 25 tildelt støtte. Utvalget la vekt på prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og avgrensninger, faglig innhold, kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet. Utvalget tildelte tilskudd innen alle ordningens fire områder:

  • Innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge
  • Innspillingsprosjekter for barn og unge
  • Innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge
  • Innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge

Vedtatte tilskuddssummer var basert på en helhetlig vurdering av budsjett og omfang. I enkelte prosjekter ble tilskuddet øremerket til deler av prosjektet.

Ved denne tildelingsrunden var det for første gang obligatorisk å levere lydvedlegg sammen med søknaden. Det har tidligere kun vært oppfordret til å legge ved lydvedlegg. Med lydvedlegg i alle søknader var vurderingsgrunnlaget betydelig forbedret i forhold til tidligere søknadsrunder. 

Prioriteringer:

Utvalget diskuterte blant annet hvor grensegangen bør gå for hvilke søknader som bør prioriteres innen ordningens fire områder. Dette sett opp mot ordningens begrensede økonomiske rammer. Mange gode prosjekter har ikke blitt prioritert – ikke nødvendigvis fordi de faller utenfor ordningens formål, men fordi de ikke har stått like godt til ordningens formål og områder som andre søknader.

Innen kategorien «dokumentasjon av utøvertradisjoner» har utvalget hovedsakelig prioritert prosjekter som befatter seg med konkretisert tradisjonsmateriale og bevaring/formidling av dette.

Innen kategorien «komposisjonsmusikk fra Norge» har utvalget hovedsakelig prioritert innspillingsprosjekter med partiturbaserte, gjennomkomponerte komposisjoner (akustiske eller elektroakustiske). Søknader til innspillingsprosjekter i for eksempel grenselandet jazz/impro/samtidsmusikk har som oftest ikke blitt prioritert.

Tildelinger:

Innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge:

Det ble bevilget tilskudd til 13 prosjekter i denne kategorien. Blant de prioriterte prosjektene er to korinnspillinger med Det Norske Jentekor (kr 150 000, musikk av Maja Ratkje og Marcus Paus) og Nidarosdomens jentekor (kr 120 000, musikk av Ståle Kleiberg og Andrew Smith) – begge med planlagt utgivelse på Lindberg Lyd. Det ble også tildelt ett tilskudd til orkesterinnspilling - kr 70 000 til Lawo Classics og innspilling med Trondheim symfoniorkester og verk av Jon Øivind Ness. Det ble dessuten tildelt kr 150 000 til Jonas Båtstrand (fiolin) og Helge Kjekshus (piano) sitt arbeid med å dokumentere musikk av Christian Sinding.

Innspillingsprosjekter for barn og unge:

Det ble bevilget tilskudd til tre prosjekter i denne kategorien. Kr 25 000 ble bevilget til innspilling av musikkfabelen «Fremmed fugl, Storm & Kaffe» av Glenn Erik Haugland. Kr 60 000 ble dessuten bevilget til Even Moen Jenssen og hans innspilling for barn i barnehage- og barneskolealder. I tillegg ble kr 60 000 bevilget til Snurr-Musikkeriets barneplate med Margrete Augdal (vokal, elektronikk, ukulele, tangenter) og Lene Anett Killingmo Band (treblås, melodika, elektronikk).

Innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge:

Det ble bevilget tilskudd til seks prosjekter i denne kategorien. Blant prosjektene er flere arkivbaserte utgivelser, blant annet utgivelse av tradisjonsmusikk fra Agderfylkene (kr 50 000), samlet inn av Ånon Egeland. Det ble også bevilget kr 50 000 til soloplate med Olav Luksengård Mjelva (fele), som spiller tradisjonsmusikk fra Hallingdal. I tillegg ble det gitt et tilskudd på kr 60 000 til innspilling av sørsamisk tradisjonsmusikk fra Hedmark med Marja Mortensson (joik) og Daniel Herskedal (tuba). 

Innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge:

Det ble bevilget tilskudd til to prosjekter i denne kategorien. Kr 40 000 ble bevilget til innspilling med Kaveh Mahmudiyan (Norge) og Rzgar Mall Mahmoodi (Iran), som spiller egenkomponert iransk tradisjonell musikk. I tillegg ble det bevilget kr 40 000 til innspilling med fribymusikeren Hamid Sakhizada, som spiller afghansk folkemusikk i hazara-tradisjonen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader til behandling: 110

Søknadssum: 9 484 920

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: 1 773 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for fonograminnspillinger blir behandlet av Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden