Søk støtte

 

Formidling / gjestespill

Støtteordning for:

Formidling / gjestespill

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 28. - 30.8.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Av i alt 57 innkomne søknader til fristen 02.06.2017, har fagutvalget behandlet 51 søknader. 6 søknader ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker. Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 25 gjestespill. 13 av bevilgningene utgjør visninger av norske produksjoner i utlandet, 3 bevilgninger gjelder visning av internasjonale gjestespill på norske arenaer, og 9 bevilgninger utgjør nasjonale visninger innen Norge.

Blant gjestespillene som er prioritert for støtte i denne runden finner vi en betydelig sjangerspredning. De sceniske uttrykkene varierer mellom teater, dans, performance, improvisajon, nysirkus, figurteater og musikkteater.

Norske kulturhus er av Kulturrådet blitt oppfordret til å søke om prosjektstøtte fra Kulturfondets avsetninger.  Nøtterøy Kulturhus svarer på oppfordringen, og har på vegne av seg selv og kulturhusene i Skien, Larvik og Drammen blitt bevilget støtte til å vise to internasjonale forestillinger av svært ulik karakter. Fagutvalget vurderer at begge forestillingene holder høy kunstnerisk kvalitet, og at de også har potensial til å nå et bredt og sammensatt publikum.

Barn og unge

17 av i alt 51 behandlede søknader er rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 759 851 kr. Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 9 gjestespill til visning av barne- og ungeforestillinger. Dette utgjør 40 % av antall bevilgninger i denne runden.  Samlet bevilgningssum er på 423 000 kr. 6 av forestillingene for denne målgruppen som er innvilget støtte skal vises for et internasjonal publikum.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 51

Søknadssum: 3 762 568

Antall tildelinger : 25

Tildelingssum: 1 307 000 kr

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Formidling/gjestespill blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden