Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Av i alt 74 innkomne søknader til fristen 05.12.2017, har fagutvalget behandlet 69 søknader. 5 søknader ble avvist på formelt grunnlag. Det foreligger vedtak og tilrådninger om bevilgninger til i alt 26 gjestespill. 9 av bevilgningene utgjør visninger av norske produksjoner i utlandet, 10 bevilgninger gjelder visninger av utenlandske gjestespill i Norge, mens 7 produksjoner utgjør visninger av norskproduserte forestillinger i Norge.

På bakgrunn av denne rundens bevilgninger kan vi slå fast at dans som scenisk uttrykksform er sterkt representert. Runden preges for øvrig av søknader fra nasjonale arrangører som allerede mottar flerårig tilskudd fra avsetningen Arrangørstøtte scenekunst. Normalt gis ikke gjestespillstøtte til tiltak som allerede mottar denne type tilskudd, men fagutvalget kan gjøre unntak dersom det omsøkte gjestespillet ikke inngår i allerede planlagt programmering, og at det omsøkte gjestespillet samsvarer med arrangørens opprinnelig programmeringsprofil. På bakgrunn av dette har fagutvalget blant annet bevilget festivalene Ravnedans i Kristiansand og Sånafest i Akershus støtte til enkeltgjestespill.

Barn og unge

20 av i alt 69 behandlede søknader er rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 1 733 819 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 4 gjestespill til barne- og ungeforestillinger med en samlet bevilgningssum på 152 000 kr. 3 av bevilgningene gjelder visninger av norskproduserte produksjoner på internasjonale arenaer, mens én skal vises i Norge.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 69
  • Søknadssum:  6 683 952
  • Antall tildelinger : 26
  • Tildelingssum: 1 845 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Formidling/gjestespill blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden