Søk støtte

 

Formidling / gjestespill

Støtteordning for:

Formidling / gjestespill

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 16. - 17.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Av i alt 50 innkomne søknader til fristen 05.09.2017, har fagutvalget behandlet 47 søknader. Tre søknader ble avvist på formelt grunnlag. Det foreligger vedtak og tilrådninger om bevilgninger til i alt 26 gjestespill. Det er bevilget støtte til både enkeltstående gjestespill og turnéer som strekker seg over tid. Tolv av bevilgningene utgjør visninger av norske produksjoner i utlandet, to bevilgninger gjelder visning av internasjonale gjestespill på norske arenaer, og tolv bevilgninger utgjør nasjonale visninger innen Norge.

På bakgrunn av denne rundens bevilgninger kan vi slå fast at norske produksjoner er attraktive for internasjonale programmerere av scenekunst. Gjestespillene som er prioritert for støtte preges av god sjangerspredning. De sceniske uttrykkene er varierte; så vel tverrkunstneriske og eksperimentelle forestillinger som figurteater og turnéer med danseforestillinger er representert. Flere av tildelingene gjelder formidling av produksjoner som er produsert med støtte fra produksjonsordningene i Kulturrådet.

Det er for øvrig interessant å registrere at flere av bevilgningene i denne runden gjelder støtte til ferske forestillinger av og med unge kunstnere.

Barn og unge

18 av i alt 47 behandlede søknader er rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 1 842 062 kr. Det foreligger vedtak om bevilgninger til tolv gjestespill til visning av barne- og ungeforestillinger. Av disse er tre gjestespill rettet mot aldersgruppen 0-6 år. Samlet bevilgningssum er på 483 000 kr. Seks av forestillingene som er innvilget støtte skal vises for et internasjonalt publikum.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 47

Søknadssum: 4 441 562

Antall tildelinger : 26

Tildelingssum: 1 832 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Formidling/gjestespill blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst.

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden