Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendensen med mange tverrfaglige og genreoverskridende prosjekter er også denne gangen fremtredende på ordningen, og et stort mangfold av estetiske orienteringer og sjangeruttrykk preger tildelingsrunden. Det var blant annet flere gode figurteaterprosjekter som mottok bevilgning. Videre kan nevnes at flere prosjekter, som på ulike måter skal fokusere på utforskende dans, ble bevilget midler.

Det er stor bredde blant søkerne på forprosjektordningen. Blant annet ser man at både unge, nyutdannede, og meget erfarne scenekunstnere søker og tildeles støtte fra ordningen. Tildelingsprosenten i denne runden er tilsvarende forrige runde, på 13%. Den lave prosenten kommer av at antallet søknader fremdeles er høyt, noe som viser et stort behov for muligheten til ulike typer utforskning og forarbeid.

I denne runden var mange av forprosjektene rettet mot fremtidige produksjoner. Endel av søknadene og prosjektbeskrivelsene var preget av utydelige grenseoppganger mellom forprosjekt og produksjon. En av grunnene til dette er nok at prosessorientert scenekunstnerisk praksis er en tydelig tendens. Dette kan være en utfordring når det gjelder fagutvalgets vurdering av de ulike prosjektene.

Barn og unge

44 av i alt 116 behandlede søknader er helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på kr 4 081 330. Det foreligger vedtak om bevilgning til tre forprosjekt til utvikling av nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 20% av antall bevilgninger denne runden og 7% av antall innkomne søknader for barn og unge. Samlet bevilgningssum er på kr 279 000. Også her var det god sjangerspredning i denne runden. Tildelingene går til ett musikkteaterprosjekt, ett figurteaterprosjekt og ett med fokus på koreografi for og med barn og unge.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 116 (i alt 121 søknader kom inn til søknadsfrist. En ble trukket pga. dobbel innsending og fire ble avvist administrativt.)
  • Søknadssum: kr 10 410 641
  • Antall tildelinger: 15
  • Tildelingssum: kr 1 232 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for forprosjekt scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for scenekunst : 4.6.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden