Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Etter evaluering av ordningen i 2017 ble det fra 2018 igjen innført fire årlige søknadsfrister i stedet for to, som det har vært i perioden 2015-2017. Fordi denne omleggingen ikke var offentliggjort før fristen 05.12.2017, kom det inn et svært høyt antall søknader til denne fristen, og denne runden har derfor en uvanlig lav tildelingsprosent. Bare 24 av 186 søknader som lå til behandling hos fagutvalget er innvilget støtte, noe som tilsvarer en tildelingsprosent på 13 % mot tilsvarende 29 % i forrige tildelingsrunde.

Det store antallet søknader viser at det er et stort behov for denne muligheten til utforskning av ulike slag. Mange av prosjektene er også denne gangen rettet mot en fremtidig produksjon, og mange søkere bruker forprosjektordningen som et springbrett til senere å søke støtteordningene for Fri scenekunst.

Runden er preget av stor spredning både genremessig, aldersmessig og geografisk. Det er ingen spesielt fremtredende genretendenser denne gangen, men derimot mange ulike uttrykksformer og et høyt antall tverrkunstneriske prosjekter. Tematisk var det mange søknader som kretset rundt hav og krig.

Barn og unge

68 av i alt 186 behandlede søknader er helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, men en samlet søknadssum på 6 277 484 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til seks forprosjekt til utvikling av nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 25 % av antall bevilgninger denne runden og 9 % av antall innkomne søknader for barn og unge. Samlet bevilgningssum er på 645 000 kr. To av tildelingene gjaldt utvikling av scenetekst, og for øvrig var det også blant disse tildelingene flere tverrkunstneriske prosjekter.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 186  (i alt 193 søknader kom inn til søknadsfristen. 7 av disse ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker)
  • Søknadssum:  kr 16 872 338
  • Antall tildelinger : 24
  • Tildelingssum: kr 2 150 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for scenekunst: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden