Søk støtte

 

fri scenekunst - Dans

Støtteordning for:

fri scenekunst - Dans

Søknadsfrister

2/2 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 20. - 21.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Av i alt 88 innkomne søknader til fristen 05.09.2017, har fagutvalget behandlet 83 søknader.

Fem søknader ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker. Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 22 produksjonssøknader og en tilrådning til rådet, denne er saker i flere utvalg.

Tall fra søknadsrunden: 

Totalt antall søknader: 83

Søknader som gjelder barn og unge-prosjekter: 26

Søknadssum: 47 789 879

Antall tildelinger: 23

Antall tildelinger til barn og unge-prosjekter: 7

Antall tildelinger til barn og unge-prosjekter 0-6 år: 5

Tildelingssum 2017: 12 010 000

Tilsagn 2018: 1 430 000

Total sum: 13 440 000

 

Søknader som kommer inn til støtteordning for fri scenekunst dans blir behandlet av faglig utvalg for dans.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden