Søk støtte

 

fri scenekunst - Teater

Støtteordning for:

fri scenekunst - Teater

Søknadsfrister

2/2 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 22. - 23.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Av i alt 159 innkomne søknader til fristen 05.09.2017, har fagutvalget behandlet 152 søknader.

Sju søknader ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker. Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 34 produksjonssøknader og tre tilrådninger til rådet, alle disse er saker i flere utvalg.

Tall fra søknadsrunden:

Totalt antall søknader: 152

Søknader som gjelder barn og unge-prosjekter: 78

Søknadssum: 72 045 805

Antall tildelinger: 37

Antall tildelinger til barn og unge-prosjekter: 19

Antall tildelinger til barn og unge-prosjekter 0-6 år: 10

Tildelingssum 2017: 14 310 000

Tilsagn 2018: 2 875 000

Tilsagn 2019: 400 000

Total sum: 17 585 000

Søknader som kommer inn til støtteordning for fri scenekunst teater blir behandlet av faglig utvalg for teater.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden