Søk støtte

 

Houen og Mohrs legat

Legatstipend:

Houen og Mohrs legat

Informasjon om søknadsrunden
Status
16.10.2015 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i stipendkomité   Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend

 

Houens og Mohrs legatstipend blir ikke utlyst for 2018.

Houens og Mohrs legatstipend blir ikke utlyst for 2017.

Houens og Mohrs legatstipend blir ikke tildelt i 2016 på grunn av svært lav avkastning av legatet i 2015.