Søk støtte

 

Allmenne kultur­tidsskrift

Innkjøpsordning for:

Allmenne kultur­tidsskrift

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Påmeldingsfrist   Vedtak i Faglig utvalg for litteratur 20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Under innkjøpsordningen for kulturtidsskrift kjøper Kulturrådet inn hele årganger av inntil 15 tidsskrift for å gi de videre til norske folkebibliotek. Antallet søknader for 2018 er på omtrent samme nivå som fjoråret. De 14 tidsskriftene som er kjøpt inn, representerer samlet en bredde av forskjellige fagområder og er vurdert til å være på et høyt faglig nivå. To tidsskrifter er nye på ordningen.

Nynorsk honorarstøtte

To av tidsskriftene har tidligere mottatt nynorsk honorarstøtte på tilskuddsordningen for nynorsk litteraturstøtte. I 2016 ble denne tilskuddsordningen avviklet, og tidsskriftene har siden da søkt og mottatt et høyere støttebeløp gjennom innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift.

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden