Søk støtte

 

Allmenne kultur­tidsskrift

Innkjøpsordning for:

Allmenne kultur­tidsskrift

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2016 kl. 13:00 Påmeldingsfrist   Vedtak i Faglig utvalg for litteratur  
Vedtak i rådsmøte

Under innkjøpsordninga for kulturtidsskrift kjøper Kulturrådet inn heile årgangar av inntil 15 tidsskrift for å gje dei vidare til norske folkebibliotek. For dette mottek utgjevar kr 220 000 for alle årets utgjevingar. I 2016 blei tilskotsordninga for nynorsk honorarstøtte avvikla. For 2017 er aktuelle søkarar for nynorsk honorarstønad bedne om å inkludere dette i søknaden om innkjøp. For 2017 mottek Folkemusikk og Syn og segn nynorsk honorarstønad.

Vis flere kolonner
SøkerTittelFylkeTilskudd