Søk støtte

 

Internasjonale samarbeidsprosjekter

Kreativt Europa:

Internasjonale samarbeidsprosjekter

Formål:

A. Å bidra til flernasjonalt samarbeid
Gjennom tverrnasjonal mobilitet og utveksling skal kulturarbeidere, kunstnere og kulturproduksjoner få en europeisk arena for utvikling, interkulturell dialog og øke forståelsen for kulturelt mangfold og sosial inkludering.

B. Å bidra til publikumsutvikling
Dette er en ny prioritet i Kreativt Europa programmet og involvering av publikum er særlig vektlagt.

C. Å bygge kompetanse og styrke kultursektorens kapasitet til å operere internasjonalt
Det er tre prioriterte områder:

C.1 Digitalisering
C.2 Nye forretningsmodeller
C.3 Praksis og utdanning, formell og uformell kompetanse

Aktiviteter man kan søke om støtte til  (ikke uttømmende liste):

 • Utveksling gjennom opplæring og workshops samt produksjon av materiell og websider i tilknytning til dette.
 • Utveksling gjennom besøk og residensopphold mellom kulturaktører.
 • Samarbeid og utveksling mellom teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc.
 • Sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander på tvers av landegrenser.

Små og store samarbeidsprosjekter

Man kan søke om støtte til små og store samarbeidsprosjekter:

 • Små prosjekter består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 200 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 60 % av prosjektets totale budsjett. Det forutsettes en egenandel på minimum 40 % av budsjettet.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuelle utlysning for når aktiviteter kan starte opp.

 

 • Store prosjekter består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 2 000 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50 % av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuell utlysning for når aktiviteter kan starte opp.
Les mer

Slik søker du

 1. For å søke støtte må du registrere deg i EUs søknadsportal her.
 2. Se utlysningen av støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter og last ned retningslinjer.

Det forventes kun mindre endringer i løpet av programmet. Retningslinjene for siste utlysning er  derfor veiledende.

 

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se Kap. 14 i Guidelines for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden. (pdf)

På denne siden kan du lese kriterier som brukes i vurderingen.

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.