Søk støtte

 

Kirkemusikk

Støtteordning for:

Kirkemusikk

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 6. - 7.9.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden kom det inn 34 søknader. 20 av disse fikk støtte. Kirkemusikkordningen har eksistert siden 2005. Formålet med ordningen er å utvikle kirken som konsert- og kunstarena og vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken.

14 av de 34 søknadene som kom inn til 3. behandlingsrunde på kirkemusikk 2017 var søknader om tilskudd for 2018 og 2019. Dette stemmer godt overens med tendensen fra tidligere år, hvor en stor del av midlene på kirkemusikkordningen fordeles i god tid forut for realiseringen av prosjektene. Tendensen reflekterer tilskuddsordningens innretning, hvor prosjekter og programmer med et langsiktig perspektiv prioriteres. Det er søkt om tilskudd til blant annet konsertserier, turnéer, rekrutteringsprosjekter, festivaler og bestillingsverk. Flere av søknadene gjelder enkeltkonserter, noe det i regelen ikke gis tilskudd til på ordningen. Her er det et behov for å nå bedre ut til søkerne med informasjon om søknadsordningens innretning.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 34

Søknadssum: kr 6 563 184

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum:

2017: kr 684 000

2018: kr 2 325 000

2019: kr 500 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden