Søk støtte

 

Kirkemusikk

Støtteordning for:

Kirkemusikk

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.3.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 29. - 30.5.2017
Vedtak i fagutvalg
12. - 13.6.2017
Vedtak i rådsmøte

 

I denne runden kom det inn 40 søknader, 19 av disse fikk støtte.

Samlet antall søknader er vesentlig høyere enn antallet som kom inn til samme runde året før. Ser man på samlet søknadssum er forskjellen enda mer markant: 6 277 855 (2. runde 2017) mot kr 2 967 939 (2. runde 2016). Én av hovedårsakene er reformasjonsjubileet i 2017. Både til denne runden og til foregående er det kommet inn en rekke søknader som gjelder markeringer av jubileet. Siden jubileet særlig fokuseres rundt oktober 2017, er det naturlig at søknadene kommer inn i de første rundene. 

Det har blitt søkt om tilskudd til blant annet konsertserier og enkeltkonserter, turneer, rekrutteringsprosjekter, bestillingsverk med mer. Ni av søknadene er fra helårsarrangører, mens to av søknadene omhandler festivaler. Flertallet av søkerne er gjengangere, men det er også noen nye interessante søkere. Av de innkomne søknadene er det fire prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. 

Kirkemusikkordningen preges av store regionale forskjeller: Fylker som Oslo, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag har mange søknader inne til kirkemusikkordningen, mens det kommer svært få søknader fra Nord-Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 40
Søknadssum: kr 6 277 855
Antall tildelinger: 19
Tildelingssum: 
2017: kr 1 483 000
2018: kr 290 000
2019: kr 70 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for musikere og musikkensembler blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.
 

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden