Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kompetansehevende tiltak - scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Av i alt 25 innkomne søknader til fristen 05.12.2017, har fagutvalget behandlet 24 søknader. 1 søknad ble avvist på formelt grunnlag. Det foreligger vedtak om bevilgninger til 13 kompetansehevende tiltak, hvorav to gjelder publikasjoner, og de øvrige ulike former for seminarer, konferanser og kurs.

Fagutvalget valgte denne gangen å dele ut toårig støtte til to tiltak. Det gjelder Praxisfestivalen og The Real Deal Jam. Dette er etablerte tiltak som denne gangen søkte flerårig prosjektstøtte.

For øvrig var et samlet fagutvalg svært positive til tiltaket Teatervitenskapelig dugnad. Dette tiltaket er en større konferanse som skal avholdes under Festspillene i Bergen 2018. Tiltaket har oppstått som en reaksjon på at Teatervitenskap som akademisk disiplin nå har vært truet med nedleggelse også ved universitetet i Bergen. Det er bred mobilisering og stort engasjement rundt faget og konferansen, og fagutvalget var glade for å kunne støtte dette arrangementet. Generelt er utvalget positive til tiltak som kan bidra til å heve dialogen om fagområdet, og håper på flere av disse i fremtiden.

Barn og unge

Blant de 24 søknadene som lå til behandling, var syv helt eller delvis rettet mot unge. Av disse ble det bevilget støtte til fire prosjekter. Av disse kan nevnes et større internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Teater Joker, Unga Teatern i Malmö og Passepartout Theatre Production i København.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 24
  • Søknadssum:  kr 3 359 500
  • Antall tildelinger : 13
  • Tildelingssum: 1 434 000

Søknader som kommer inn til støtteordning for kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst

 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018