Søk støtte

 

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Støtteordning for:

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 28. - 30.8.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Etter at ordningen har endret navn fra Andre scenekunsttiltak, og retningslinjene er spisset, er det mye som tyder på at dette har ført til at de innkommende søknadene nå treffer ordningens formål bedre enn tidligere. Antall søknader har gått noe ned, men langt færre søknader har blitt avvist i de siste to rundene enn tidligere. Søknadene som ble behandlet i denne runden holdt jevnt over høy kvalitet og tildelingsprosenten ligger derfor på hele 62 %.

Runden er preget av stor variasjon, og tiltakene som mottar støtte varierer fra workshops under steppefestivalen Tap Oslo 2017 til samtalerekken Skeiv dansekunst. Det frie scenekunstmiljøet i Tromsø får innvilget støtte til to større tiltak, hvorav det ene er en scenetekstfestival, og den andre et større seminar med fokus på publikumsutvikling. Kunstkritikken fortsetter å være i fokus. Det ble bevilget støtte til et større dansekritikkprosjekt med målsetning om å løfte kunnskapsnivået om dans og koreografi, for å bidra til et faglig løft av dansekritikken i Norge.

Barn og unge

Blant de 14 søknadene som lå til behandling, var to rettet mot barn og unge. Av disse fikk Unge Dramatikere i Trondheim støtte for aktivitet i 2018. Dette tiltaket har som formål å fremme nye, unge stemmer som ønsker å skrive for scenen. Hvert år velges en del ungdommer ut til å delta i et utviklingsprogram med diverse workshoper og seminarer ledet av profesjonelle kunstnere fra ulike kunstfelt.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 14

Søknadssum: 1 971 880

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: 843 000

 

Søknader som kommer inn til støtteordning for Kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden