Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte til kunst- og kulturkritikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Etter vedtak på andre runde med midler til forsøksordningen Prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk mener Kulturrådet å kunne konstatere fornyet interesse for kritikken. Med strukturelle omstillinger i medie- og offentlighetsbilde som bakteppe viser enkeltkritikere og etablerte plattformer for publisering av kunst- og kulturkritikk, både evne og vilje til å kvalitetssikre kritikken og samtidig formidle bredt og i nye kanaler til et interessert publikum.

Denne runden kom det inn 43 søknader. 21 prosjekter fikk støtte. Dette er en relativt høy tildelingsprosent (49%). Med 3 millioner kroner til fordeling, reflekterer dette utvalgets oppfatning om mange gjennomgående gode søknader.

Visuell kunst dominerer blant fagområdene søkerne vier oppmerksomhet. Men alle fagområder er representert, og for råd og utvalg er det spesielt viktig at prosjekter som var særlig vektet i utlysningen, har fått tildelinger: dette gjelder dans, kulturarv og barn og unge. Det er også gledelig å se at interessen og dekningsgraden av kritikk har en viss geografisk spredning: ved at sentrale nettbaserte plattformer rapporterer om lesere fra hele landet, og ved at aktive miljøer for kritikk er i utvikling i eksempelvis Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i utvalg : 12.3.2018

  • Vedtak i Rådet : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden