Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

48 søknader ble behandlet og det var, som før, et stort spenn av ulike kunstuttrykk og tilnærminger til ordningen. Det ble gitt støtte til tre større bokprosjekter, alle med en omfattende billeddel og med flere skribenter. Bøkene kan defineres som monografier og presenterer lenger kunstnerskap av Ellen Grieg og Kim Hiorthøy. Festskriftet til 10-årsjubileet til Kunstakademiet i Tromsø, initiert av Kurant, må særlig nevnes, der prosessen frem til endelig resultat har vært preget av åpent redaksjonskontor, seminarer og samtaler for å få flest mulig stemmer med i boka.

Større kataloger er en trend og oppsummerer gjerne flere utstillinger på ett sted (Kristiansand kunsthall), sommerskoler (Rogaland kunstsenter) eller flere års kunstnerskap (Aurora Passero). Søknader til fotobøker holder seg stabilt høyt og tre av tolv prosjekt fikk støtte.  Teoretisering av kunsthåndverksfeltet har vært hovedfokus for Documents on Contemporary Crafts, og «Material Perceptions» er den femte boka i serien. «Becoming the Forest» # 3, er en fanzineserie om black metal, landskap og skogstematikk.  

To tiltak fikk støtte til manusutvikling, Sigurd Tenningen og Jan Freuchen skal ta for seg talentet og nådegaven og Nicholas John Jones skal skrive om kollektiv kunstnerisk praksis.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 48
  • Søknadssum: 3 590 170
  • Antall tildelinger 14 (vedtak) pålydende kr 955 000 (vedtakssum)

Geografisk fordeler de 48 søknadene seg slik: Akershus (1), Buskerud (1), Hedmark (1), Hordaland (6), Oslo (26), Rogaland (2), Sør-Trøndelag (2), Telemark (1), Troms (2), Vestfold (1), Vest-Agder (2), utlandet (2).

Om ordningen: Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om teori, monografier, artists’ books og utstillingskataloger, manusutvikling, bok- eller magasinserier, fanziner, og art writing.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018