Søk støtte

 

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Visuell kunst:

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 4. - 6.9.2017
Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden ble 29 søknader behandlet, 10 bokprosjekt ble tildelt støtte med tilsammen kr 530 000. Samlet søknadssum var kr 2 428 150.

Som vanlig var det et stort spenn av bokprosjekter som fikk støtte; fotobøker, større anlagte kunstnerbøker, der også andre fagfelt trekkes inn som bidragsytere, samt manusutvikling. Tekstbidrag fra forskere innen neurovitenskap, kunstig intelligens, filosofi, fysikk generelt og læren om optisk levitasjon  kompletterer gjerne den visuelle kunsten.

I tillegg  ble to manusutviklingsprosjekt støttet, henholdsvis om Per Kleivas grafikk og «Nordic historical Conceptualism. Working through the Past», der det undersøkes hvordan samtidskunsten kan sette oss i stand til å tenke historien på ny.

Geografisk fordeler de 29 søknadene seg slik: Aust-Agder (1) Akershus (3), Buskerud (2), Finnmark (1), Hordaland (2), Møre og Romsdal (1), Oslo (15), Rogaland (1), Sør-Trøndelag (1), Troms (1) Utlandet (1).

Søknader om kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 29
Søknadssum: 2 428 150
Antall tildelinger: 10
Tildelingssum: 530 000

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden