Søk støtte

 

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Visuell kunst:

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 14. - 16.11.2017
Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

 

I denne runden ble 42 søknader behandlet og det var, som før, et stort spenn av ulike kunstuttrykk og tilnærminger til ordningen kunstfaglige publikasjoner. Det ble gitt støtte til tre større bokprosjekter, alle med en omfattende billeddel og flere skribenter. Bøkene kan gjerne defineres som monografier heller enn kunstnerbøker og de presenterer lengre kunstnerskap av Vibeke Slyngstad, Kurt Johannesen og Ane Hjort Guttu. 

Søknader til fotobøker holder seg stabilt høyt og fire fikk tildeling. Det samme gjelder tallet på søknader til artists’ books. Her må særlig Sara Eliassens «Passing Time becoming A Blank Slate», utgitt på Teknisk Industri AS, trekkes fram. I tillegg ble tre jubileumsbøker til 30-årsmarkeringen til Kunstmuseet i Nord-Trøndelag støttet. Kun et tiltak fikk støtte til manusutvikling, «Mitt smykkeskrin» av Jorunn Veiteberg.

Geografisk fordeler de 42 søknadene seg slik: Akershus (3), Hedmark (1), Hordaland (5), Nordland (1), Oppland (1), Oslo (24), Nord -Trøndelag (1), Sør - Trøndelag (1), Troms (2) Vest-Agder (1), utlandet (2).

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 42

Søknadssum: 3 951 288

Antall tildelinger: 16

Tildelingssum: 945 000

Søknadene som kommer inn til støtteordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling vurderes av faglig utvalg for visuell kunst.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden