Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistent

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble 69 søknader behandlet. Både etablerte kunstnere og kunstnergrupper var søkere. Samlet søknadssum var på kr 18 617 995. Utvalget ga tilskudd til 14 stillinger i 50 prosent, a kr 285 000. Dette er en tildelingsprosent på 20. 

Noen av landets beste utøvere søkte i denne første runden og mange ulike kunstuttrykk var representert; som maleri, kunstfilm, video, tekstil, fotografi, lydkunst, tegning, keramikk, performance, glass, skulptur, grafikk, installasjon, flermedialt uttrykk. I vurderingen til Arrangørutvalget for visuell kunst ble beskrivelsen av formålet og begrunnelsen for samarbeidet mellom kunstner og assistent særlig vektlagt. Konkrete planer for perioden skulle også utdypes og særlig ble motivasjonsbrevet til assistenten vurdert som utslagsgivende. 

Strenge prioriteringer ble gjort av utvalget, ut fra kvalitet, faglig innhold, profesjonalitet, assistentens mulighet for utvikling av egen kunstnerisk karriere, bredde i kunstuttrykk og sjanger, gjennomføringsevne og geografisk spredning.  I tillegg ble 20 tiltak vurdert som støtteverdige med følgende avslagstekst: «Avslag. Kulturrådet mener tiltaket er støtteverdig, men det når ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen.»

Søknadene fordelte seg slik: Akershus (2), Buskerud (1), Hedmark (3), Hordaland (5), Møre og Romsdal (2), Nordland (4), Oppland (1), Oslo (42), Rogaland (1), Telemark (1) Sør-Trøndelag (1), Troms (1) Utlandet (1), Vestfold (1), Østfold (2). 

Det var 44 kvinner og 25 menn som søkte.  

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 69

Søknadssum: kr 18 617 995

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: kr 3 990 000

Søknadene som kommer inn til ordningen blir vurdert av arrangørutvalget for visuell kunst.

Kort om ordningen

Kulturrådet etablerte en ny Kunstnerassistentordning på 4 millioner kroner i oktober 2017 basert på et forslag fra Unge Kunstneres Samfund (UKS). Formålet med ordningen er å gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Assistenten vil samtidig kunne opprettholde sin egen kunstneriske praksis og motta andre typer tilskudd. Kunstnerassistentordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. 

Det er bevilget nye 4,1 millioner kroner for neste år. Ny søknadsfrist blir i mars 2018. 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 17.10.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 14. - 15.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden