Søk støtte

 

Litteraturformidling

Støtteordning for:

Litteraturformidling

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

2017
Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 6. - 8.9.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne søknadsrunden var 32 søknader til behandling. 20 fikk innvilget støtte, mens 12 ble avslått.

13 av søknadene er fra litteraturfestivaler, nærmere en tredjedel gjelder enkeltstående litteraturarrangement og arrangementsrekker, én søknad gjelder en publikasjon, mens de resterende omhandler andre typer litteraturformidlingstiltak.

Ti av tildelingene er til litteraturfestivaler. Tyngden av dem formidler litteratur på tvers av litterære sjangre, mens noen festivaler er mer sjangerspesifikke. Det ble bevilget tilskudd til syv arrangementer/arrangementsrekker, en faglitterær publikasjon og tre prosjekter som omhandler andre typer litteraturformidlingstiltak.

De søknadene som ble avslått, nådde ikke opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets aktuelle budsjettramme for litteraturformidling. Det ble ikke tildelt flerårig støtte, da det krever at det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 32

Søknadssum: kr 15 455 700 for 2017-2020

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: Kr 1 556 000 for 2017.
Tilsagn om kr  3 100 000 for 2018, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond.

 

Søknader som kommer inn til Tilskuddsordningen for litteraturformidling blir behandlet i Faglig utvalg for litteratur.

 

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden