Søk støtte

 

Litteraturformidling

Støtteordning for:

Litteraturformidling

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 21. - 22.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Faglig utvalg for litteratur hadde 23 søknader til behandling i denne søknadsrunden. Tolv søknader gjaldt litteraturarrangement og seks var fra litteraturfestivaler. Tre søknader omhandlet publikasjoner om litteratur og to andre typer litteraturformidlingstiltak.

Fagutvalget fattet vedtak i 20 av de 23 sakene, og bevilget tilskudd til tolv av prosjektene. Tildelingene gikk til litteraturfestivaler som formidler litteratur på tvers av litterære sjangre, to sakprosafestivaler og én tegneseriefestival, og til litteraturarrangement som fokuserer på blant annet noveller og lyrikk.

Seks søknader nådde ikke opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for litteraturformidling. De avslåtte søknadene gjaldt to formidlingsarrangement, to publikasjoner og et forfatterspill. To søkere med fast årlig statstilskudd fikk avslag, da institusjoner som mottar støtte over statsbudsjettet, som hovedregel ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Det ble ikke tildelt flerårig støtte, da det krever at det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til.

Tre søknader ble viderebehandlet av Rådet for Norsk kulturfond, som fattet positive vedtak.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 23

Søknadssum: kr 2 761 100 for 2017-2020

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: Kr 1 226 000 for 2017.

Søknader som kommer inn til Tilskuddsordningen for litteraturformidling blir behandlet i faglig utvalg for litteratur.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden