Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur hadde 61 formidlingssøknader til behandling i denne søknadsrunden. Fagutvalget fattet vedtak i 58 av sakene, og bevilget tilskudd til 35 av prosjektene. Tre av søknadene ble viderebehandlet av Rådet for Norsk kulturfond, som fattet positive vedtak i to av sakene.

Tildelingene gikk i all hovedsak til litteraturarrangement og -festivaler. Tyngden av disse formidler litteratur på tvers av litterære sjangre. De øvrige bevilgningene ble gitt til et prosjekt med mål om å gjøre barn og unge bedre rustet til å bokbade forfattere, til en faglitterær publikasjon om litteratur og et nettsted for litteraturkritikk.

Én søker med fast årlig statstilskudd fikk avslag, da institusjoner som mottar støtte over statsbudsjettet, som hovedregel ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. De øvrige søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for litteraturformidling. Det ble ikke tildelt flerårig støtte, da det krever at det foreligger konkrete planer for hele perioden som det søkes om støtte til.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 61
  • Søknadssum: kr 14 853 139
  • Antall tildelinger: 37
  • Tildelingssum: kr 5 775 000

Søknader som kommer inn til Tilskuddsordningen for litteraturformidling blir behandlet i faglig utvalg for litteratur.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 8. - 9.3.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden