Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturskaping med barn og unge

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 11 søknader til første søknadsrunde av denne forsøksordningen. Seks prosjekter fikk støtte. Denne første søknadsrunden var forbeholdt samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle illustratører/forfattere og barn fra 0-12 år.

De innkomne søknadene har i stor grad svart på ordningens intensjoner, og blant de innvilgede søknadene er det prosjekter med både illustratører, dramatikere og forfattere. Det er gitt støtte til to scenetekstorienterte verkstedsprosjekter, en verkstedsrekke med flere ulike kunstuttrykk, et prosjekt med fokus på lyrikk, et litteraturprosjekt som involverer både profesjonelle forfattere og illustratører og et verkstedsprosjekt med profesjonelle forfattere. De innvilgede prosjektene involverer barn fra 8-12 år.

Første vurderingsinstans for disse søknadene har vært en klasse på 5. trinn ved Ekeberg skole i Oslo. Neste søknadsrunde (frist 5. juni 2018) er forbeholdt prosjekter for ungdom fra 13-18 år. En klasse på 1.trinn ved Skeisvang videregående skole i Haugesund vil være første vurderingsinstans for disse søknadene.

I denne runden har klassen ved Ekeberg skole diskutert søknadsprosjektene i grupper på fire sammen med sin skolebibliotekar. I etterkant av diskusjonene har hele klassen fått avgi anonyme stemmer på fem prosjekter hver. Denne stemmegivningen resulterte i en rangert liste som ble overlevert Faglig utvalg for litteratur.  Elevenes diskusjoner og vurdering av søknadsprosjektenes kvalitet var basert på:

 • relevans i forhold til formålet om samarbeid og alder på de involverte barna
 • gjennomføringsevne, tidsbruk, tematikk
 • geografisk fordeling og bredde i prosjektene
 • prosess fremfor resultat

Faglig utvalg for litteratur var i sin prioritering først og fremst opptatt av at prosjektene skulle være nyskapende og utforskende i tillegg til at de var relevante for den involverte barnemålgruppen.

Tall fra søknadsrunden:

 • Antall søknader: 11
 • Søknadssum: kr 2 853 586
 • Antall tildelinger: 6
 • Tildelt sum: 1 000 000

Prosess:

 • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

 • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden