Søk støtte

 

Litteraturskaping med barn og unge

Støtteordning:

Litteraturskaping med barn og unge

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

2019
Informasjon om søknadsrunden
Status
4.12.2018 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i fagutvalg   Vedtak i rådsmøte