Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tegneserier: I denne søknadsrunden ble det behandlet 25 søknader. 15 søknader var til bokprosjekter/lengre serier, fire søknader var til julealbum og seks søknader var til stripeserier i seriehefter. Søknadene ble faglig vurdert av Vurderingsutvalget for tegneserier, som ga sine tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur. Av søknadene som ble innvilget støtte, gjaldt 13 bokprosjekter/lengre serier, fire gjaldt julealbum og fem gjaldt stripeserier i seriehefter. Fem av de innkomne søknadene gjaldt prosjekter innrettet mot unge lesere, og alle disse prosjektene ble tildelt støtte.

Bildebøker: I denne søknadsrunden var 17 bildeboksøknader til behandling. Ett av bokprosjektene er en allalderbok, to er beregnet på voksne, mens de øvrige er for barn. Bokprosjektene ble faglig vurdert av Vurderingsutvalget for bildebøker, som ga sine tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur. Fagutvalget vedtok å tildele produksjonsstøtte til seks bildebokprosjekter, mens elleve søknader ble avslått. De søknadene som ble avslått, nådde ikke opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets aktuelle budsjettramme for produksjonsstøtte til bildebøker.

Sakprosa for barn og unge: I denne runden ble det behandlet åtte søknader til produksjonsstøtte til sakprosa for barn og unge. De tre søknadene som ble innvilget, er alle fra Gyldendal. To er for målgruppa 6-12 år, altså barn i barneskolealder. De to prosjektene formidler emner innenfor natur og historie. Det siste prosjektet som er innvilget, er for en eldre målgruppe av ungdommer/unge voksne (12-18/18-25 år). Avslagene er begrunnet med manglende profesjonalitet, uklar sjangerforståelse, uferdig materiale og manglende faglig/kunstnerisk kvalitet.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 21. - 22.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden