Søk støtte

 

Litteraturprosjekt

Støtteordning for:

Litteraturprosjekt

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i fagutvalg 20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Av de 15 søknadene som kom inn, gjaldt ni søknader om støtte til større utviklingsprosjekt som omfatter flere bokutgivelser i sammenheng. I likhet med tidligere runder utgjør denne typen prosjekter hovedtyngden av antall søknader. Seks av disse prosjektene er innvilget støtte, og samtlige gjelder oversettelse fra ulike språk (bl.a. italiensk, tyrkisk, nederlandsk, tysk, tsjekkisk, svensk, polsk, georgisk). Prosjektene gjelder både nye oversettelser til norsk, og nyoversettelser.

I tillegg ble det gitt støtte til ett minoritetstidsskrift. Magasinet er digitalt, lanseres på norsk i løpet av 2017 og har ikke tidligere fått støtte fra litteraturprosjekt.

Det ble innvilget støtte til ett prosjekt som gjelder oversettelse til norsk av litterært manus skrevet av minoritetsspråklig forfatter som er bosatt i Norge.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden