Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturprosjekt

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne søknadsrunden ble det behandlet 19 søknader. Som tidligere runder, gjelder flertallet større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i sammenheng. Fem av disse prosjektene er bevilget tilskudd. Ett av prosjektene gjelder nyutgivelse av Per Sivles dikt og prosa i språklig modernisering. Én søknad gjelder et større bokprosjekt i flere bind om Amalie Skram og hennes samtid. To søknader gjelder bokserier som også tidligere har fått tilskudd fra litteraturprosjekt: én serie med samtidsfilosofi og én serie med oversettelse til nynorsk av verdensklassikere. Én søknad gjelder oversettelse til norsk av fire sentral- og østeuropeiske forfattere. 

Mange av avslagene er begrunnet med manglende profesjonalitet i det redaksjonelle arbeidet eller for lav kunstnerisk/faglig kvalitet i enten illustrasjoner eller tekst. Andre prosjekter blir ansett som gode, men blir ikke prioritert innenfor en stram budsjettramme, eller prosjektet er ikke godt nok beskrevet i søknaden. 

Tre søknader gjelder utgivelse av tidsskrift som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema ut fra et minoritetsperspektiv. Ett av disse fikk redusert sitt tilskudd, ett fikk avslag pga. manglende rapportering på tidligere tilskudd, og ett fikk samme tilskudd som tidligere. 

Én av søknadene gjelder oversettelse til norsk av litterære manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere som er bosatt i Norge. Søknaden ble gitt avslag på foreliggende grunnlag. 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden