Søk støtte

 

musikkutgivelser

Markedsføring:

musikkutgivelser

Løpende søknadsfrist

2017
Informasjon om søknadsrunden

Fond for lyd og bilde har en begrenset ramme og et stort antall søknader. Det er derfor en lav tildelingsprosent på omkring 12 %. Fagutvalg leverer sin innstilling til styremøtet basert på en helhetsvurdering av innkomne søknader for hver runde. Kunstnerisk kvalitet er alltid vektlagt. I tillegg tas det hensyn til kjønn og geografisk og genremessig spredning.

SøkerTittelFylkeVedtaksdatoSøknadssumVedtakTilskuddProsjektnummerhidden