Hopp til innhold
Vedtaksliste

Museumsprogrammer (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 37 søknader til søknadsfristen for museumsprogrammet for digital utvikling. Syv søknader er tildelt støtte. Søknader til fellessystemer og felles infrastruktur, forbedring av datakvaliteten og tilgjengeliggjøring av museumsdata, har blitt prioritert.

Total tilskuddssum for denne søknadsrunden er 2,965 mill. kroner for 2016 (utbetales tidlig i 2017), samt tilsagn om 3,35 mill. kroner for 2017. 2017-midlene gis som tilsagn med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2017, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. Disse midlene utbetales når endelig ramme for spillemidlene 2017 er fastsatt. Midlene kommer i tillegg til tidligere vedtatte tilskudd og tilsagn i programutlysningen for 2015-17.

Se tildelingsliste for museumsprogrammene i 2015.

Fordi det innenfor de andre tre museumsprogrammene; Museenes samfunnsrolle, Sikring og Samlingsforvaltning,  ble gitt mange tilsagn til flerårige prosjekter (dvs. utbetalinger i 2015, 2016 og 2017), ble det ingen ny utlysning innenfor disse programmene i 2016.

Prosess:

  • Åpent for mottak av søknader : 14.9.2016

  • Søknadsfrist : 15.10.2016

  • Søknader under behandling: Dato ikke satt

  • Tildelinger : 10.1.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelProgramFylkeÅrVedtakSøknadssumTilskuddSøknaderhidden