Søk støtte

 

Turné- og konsertvirksomhet (AVSLUTTET)

Musikerordningen:

Turné- og konsertvirksomhet (AVSLUTTET)

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.9.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte   Vedtak i rådsmøte

Norsk kulturråd har ved 4. tildeling 2016 behandlet 175 søknader om tilskudd til turné- og konsertvirksomhet. Det ble søkt om tilskudd til aktivitet både i 2016 og i 2017.

Tildelinger som gjelder aktivitet i 2017 vil bli publisert på nettsidene som gjelder Støtteordning for musikere- og musikkensembler innen 16. desember på grunn av forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Les mer om sammenslåingen av støtteordningene «Musikerordningen - turné- og konsertvirksomhet» og «Støtteordning for musikkensembler» her.

Vis flere kolonner
SøkerArtistFylke (søker)Tilskudd