Hopp til innhold
Vedtaksliste

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Fond for lyd og bilde har en begrenset ramme og et stort antall søknader. Det er derfor en lav tildelingsprosent på omkring 12 %. Fagutvalg leverer sin innstilling til styremøtet basert på en helhetsvurdering av innkomne søknader for hver runde. Kunstnerisk kvalitet er alltid vektlagt. I tillegg tas det hensyn til kjønn og geografisk og genremessig spredning.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Innstilling i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i styret for Fond for lyd og bilde : 18. - 19.10.2017

  • Offentliggjøring av vedtak : 11.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddProsjektnummerhidden