Søk støtte

 

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Fond for lyd og bilde:

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Søknadsfrister

2/2 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i fagutvalg 18. - 19.10.2017
Vedtak i styret for Fond for lyd og bilde
11.12.2017
Offentliggjøring av vedtak

Fond for lyd og bilde har en begrenset ramme og et stort antall søknader. Det er derfor en lav tildelingsprosent på omkring 12 %. Fagutvalg leverer sin innstilling til styremøtet basert på en helhetsvurdering av innkomne søknader for hver runde. Kunstnerisk kvalitet er alltid vektlagt. I tillegg tas det hensyn til kjønn og geografisk og genremessig spredning.

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddProsjektnummerhidden