Søk støtte

 

Oversettelse og promotering av europeisk litteratur (Neste frist er medio mai 2018)

Kreativt Europa:

Oversettelse og promotering av europeisk litteratur (Neste frist er medio mai 2018)

Neste søknadsfrist er medio mai 2018.

Formål:

 • Å bidra til kulturelt og språklig mangfold i Europa.
 • Å fremme sirkulasjon av kvalitetslitteratur på tvers av landegrenser.
 • Å forbedre tilgangen til litterære verk i Europa og utenfor.
 • Å bidra til at europeisk litteratur når nye publikumsgrupper.
 • Bidra til oversettelser fra «små» språk til store europeiske språk som engelsk, fransk, tysk og spansk.
 • Synliggjøre bøker som som har vunnet EUs litteraturpris.
Les mer

Hva kan få støtte?

Norske forlag kan søke om støtte til:

 • Oversettelse av skjønnlitterære verker av høy kvalitet fra europeiske (og noen utvalgte andre) språk til norsk.
 • Skjønnlitterære verker inkluderer romaner, noveller, dikt, dramatikk, tegneserier, barnelitteratur m. m.
 • Markedsføring av oversatte skjønnlitterære verker, kan også gjelde bruk av digitale verktøy samt promotering av forfattere på bokmesser og litteraturfestivaler.

Flerårig støtte

Norske forlag kan søke om støtte til toårige oversettelsesprosjekter:

 • Man kan søke om støtte opp til 100 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50 % av det totale budsjettet for oversettelsesprosjektet.
 • Man kan søke om støtte til prosjekter som består av oversettelse og markedsføring av en «pakke» på mellom 3-10 skjønnlitterære verker.
 • Maksimum varighet for toårige prosjekter er 2 år.
 • Man kan søke om støtte til prosjekter som er basert på en strategi for oversettelsene, markedsføringen og distribusjonen.
 • Sjekk aktuell utlysning for når aktiviteter kan starte opp.
 • Årlig utlysning til og med 2020. 

ELLER

 • I 2018 vil det komme en utlysning for treårige prosjekter
 • Norske forlag kan søke om støtte til en flerårig rammeavtale for oversettelsesprosjekter:
 • Man kan søke om å inngå en rammeavtale som skal bestå av oversettelse og markedsføring av 3-10 bøker per år i avtaleperioden.
 • Man kan søke om støtte på opptil 100 000 Euro per år i avtaleperioden, men dette beløpet kan ikke overstige 50 % av totale utgifter det spesifikke året.
 • Det må lages en strategi for hele perioden, men man legger fram en årlig plan for utgivelser som må godkjennes. 

Støtten gis på bakgrunn av budsjetterte utgifter for hele oversettelsesprosjektet og markedsføringsutgifter er godkjente utgifter.

Utlysning av støtte til oversettelse og promotering av europeisk litteratur

Søknadsskjema

For å søke støtte må du registrere deg i EUs søknadsportal

Søknadsskjema er lukket

Vurdering av søknaden

For informasjon om kriterier som brukes i vurderingen, se: Utlysning av støtte til oversettelse og promotering av europeisk litteratur