Hopp til innhold
Vedtaksliste

Produksjonsstøtte til kulturtidsskrift

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne søknadsrunden ble det behandlet 69 søknader om produksjonsstøtte til kulturtidsskrift og månedsaviser. Av de 51 som ble innvilget støtte, var fem månedsaviser, seks studenttidsskrift, 13 digitale tidsskrift, og 25 var papirtidsskrift. Innenfor de to sistnevnte kategoriene er det svært mange tidsskrift som publiserer i begge formater. I tillegg var det to tidsskrift som fikk oppstartstøtte.

Søknadene ble faglig vurdert av Vurderingsutvalget for periodiske publikasjoner, som ga tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur. Seks publikasjoner, hvorav fire var månedsaviser, gikk videre til rådet for vedtak der, da tilskuddsbeløpene er på over kr 300 000.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Tilrådinger i Vurderingsutvalget for periodiske publikasjoner: Dato ikke satt

  • Vedtak i faglig utvalg for litteratur: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden