Søk støtte

 

kultur­tidsskrift

Produksjonsstøtte:

kultur­tidsskrift

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.6.2018 kl. 13:00 Søknadsfrist   Venter på søknadsfristen 4. september 2018 kl 13   Tilrådinger i Vurderingsutvalget for periodiske publikasjoner   Vedtak i faglig utvalg for litteratur   Vedtak i rådsmøte

Vedtaksliste blir offentliggjort samtidig og sammen med vedtaksliste for søknadene til søknadsfristen 4. september 2018 blir offentliggjort.