Søk støtte

 

Prosjekt­støtte

kulturvern:

Prosjekt­støtte

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 16. - 17.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Til denne runden kom det inn i alt 50 søknader, derav 24 på den ekstraordinære satsingen i 2017 Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder (se omtale nedenfor). 25 fikk støtte, blant disse 14 på nevnte satsing.

Samlet spenner prosjektene som vanlig over et bredt spekter av tema/fenomener, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Blant prosjektene som har fått støtte finner vi tre som angår samisk kultur og historie. Ett av disse er prosjektet «Goadit – Flyttbare hjem», hvor Riddo Duottar Museat har fått kr 250 000 til å utvikle nye grep i sin formidling av buesperreteltet, en svært viktig del av den samiske kultur- og botradisjonen.

Videre har Stiftelsen Lásságámmi i Troms fått kr 100 000 til registrering og digitalisering av Nils-Aslak Valkeapääs (1943-2001) samling av fotografier, mens. Johs. Giæver AS har fått kr 130 000 til et prosjekt for formidling av fotografier etter Annie Giæver (1882-1956). Giæver-samlingen har høy kulturhistorisk verdi, og dokumenterer bl.a. forholdet mellom reindriftssamer, sjøsamer, kvener og fastboende nordmenn i Nord-Troms gjennom et halvt århundre.

Om satsingen: Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder

Målet med den ekstraordinære satsingen på Kulturvern i 2017 har vært å stimulere til prosjektbasert arbeid med transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder. Viktige deler av det historiske kildematerialet er vanskelig lesbart og dermed lite tilgjengelig for publikum og forskere. Dette gjelder særlig håndskrevne dokumenter som brev, dagbøker eller protokoller, samtidige beretninger og nedtegninger/lydopptak etter intervju.

Som ved de foregående satsingene Immateriell kulturarv (2015) og Barn og unge (2016), ble det også i 2017 øremerket kr 2 millioner til formålet. Årets satsing ble gjort kjent primo juni, og til fristen 5. september kom det inn 24 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 877 000.

Tatt i betraktning det relativt lave søknadstallet på transkriberingsprosjekter før denne utlysningen, er en respons på mer enn 20 søknader svært god. Oppløftende er det også at mange av søknadene/prosjektene holdt høy faglig kvalitet. Det er tydelig at tematisk orienterte og spissede utlysninger jevnt over genererer bedre søknader enn i søknadsporteføljen forøvrig, noe som også blir illustrert ved at Kulturrådet har gått inn for støtte til 14 av tiltakene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 50

Søknadssum: 15 099 000

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: 4 220 000

 

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av faglig utvalg for kulturvern.
 

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden