Søk støtte

 

Prosjekt­støtte

kulturvern:

Prosjekt­støtte

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 31.8. - 1.9.2017
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Til denne runden kom det inn i alt 36. 19 av disse fikk støtte. Samlet spenner disse prosjektene som vanlig over et bredt spekter av tema/fenomener, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Mellom prosjektene som har fått støtte finner vi bl.a. ett musealt medisinhistorisk utstillingsprosjekt og fire prosjekter som går på ordning og bevaring av privatarkiver som det er av nasjonal interesse å få sikret.

De reisende i 2018, som er rettet inn mot å dokumentere og formidle taternes kultur og historie, fikk kr 100 000. Prosjektet reiser sentrale problemstillinger knyttet til en av våre nasjonale minoriteter.

Dokumentarfilmprosjekter

Runden for øvrig er preget av flere sterke dokumentarfilmprosjekter, hvor det er bevilget totalt 1,2 mill kr til produksjon av fem filmer: Den siste norske cowboy omhandler migrasjon og 2. generasjons norsk-amerikanere , mens Frihetsprosjektet forteller historien om opprettelsen av Forsøksgymnaset i Oslo i slutten av 1960-årene. Flammen over Jølster er en film om Nikolai Astrups (1880-1928) liv og virke, og med utgangspunkt i stumfilmen Jakten på Laila fra 1929, skal Siivet AS skildre det sammensatte etniske samfunnet nord i Norge og myndighetenes holdninger til det helt fram til i dag. Dokumentarserien Verdal’n karsk og BASE tar for seg BASE-hoppingens historie i Norge.

Disse fem dokumentarfilmene illustrerer det tematiske spennet i søknadsporteføljen på Kulturvern. Positivt er det ellers å kunne stimulere til produksjon av dokumentarfilmer og andre prosjekter i kulturvernet som er orientert mot å dokumentere og formidle temaer og fenomener i vår samtid og nære fortid, og som har høy relevans i lys av aktuelle debatter i dag.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36
Søknadssum: 6 469 500
Antall tildelinger: 19
Tildelingssum: 2 570 000

 

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av Faglig utvalg for kulturvern

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden