Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 58 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 23 av prosjektene. Antallet søknader til denne fristen ligger på et normalnivå for første søknadsrunde i et budsjettår. En bevilgningsprosent av alle søknader på 40 er mer enn normalen, og speiler et høyt kvalitetsnivå på søknadsbunken. Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden.

Søknadene fremviser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm. Det kom i denne runden inn i alt ni søknader om støtte til prosjekter som i sitt innhold ligger i skjæringspunktet mellom kulturarv og kunst.

Sjangeren historisk dokumentarfilm utgjør et viktig og virkningsfullt supplement til andre former for formidling av historie, kunst, kultur og samfunnsliv i Norge. Gjennom de siste 10-15 årene har vi sett en økning i antallet søknader om produksjonsstøtte, og stadig flere regissører og produsentmiljøer utmerker seg med viktige høykvalitets filmer.

Kulturrådet har i denne søknadsrunden gått inn for støtte til syv filmprosjekter. Samlet spenner disse over et bredt tematisk spekter, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Fire av de syv er ordinære dokumentarfilmer, mens de tre øvrige faller i kategorien dokumentasjonsfilm.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 58
  • Søknadssum: 18 298 000
  • Antall tildelinger: 23
  • Tildelingssum: 3 390 000

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden