Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Runde 1 2018: Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte behandlet totalt 136 søknader ved 1. tildeling 2018. Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

Dette var den første runden der søknader ble behandlet med nye retningslinjer som ble vedtatt av rådet 25. januar 2018.  Det er for tidlig å vurdere resultatet av endringene. Kulturrådet har allikevel merket seg at flere er positive til at retningslinjene er mer tydelige, og da særlig til hvordan tilskudd fra ordningen skal benyttes. Det er også utviklet nye søknadsskjemaer som gir verdifull informasjon om utgiverne og hvordan man jobber med ulike typer utgivelser.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader til behandling: 136
  • Søknadssum: 12 240 000
  • Antall tildelinger: 49
  • Tildelingssum: 4 410 000

Prioriteringer

I vurderingene av søknadene ble det lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene ble det lagt vekt på mangfold i sjanger og uttrykk, samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Tildelinger

Sjangeroversikt med tildelinger

  • Folkemusikk/tradisjonsmusikk: 14 søknader, 5 tildelinger (36% innvilgelsesprosent)
  • Jazz/improvisasjonsmusikk: 36 søknader, 14 tildelinger (39% innvilgelsesprosent)
  • Klassisk/samtidsmusikk: 22 søknader, 9 tildelinger (41% innvilgelsesprosent)
  • Populærmusikk: 63 søknader, 23 tildelinger (37% innvilgelsesprosent)
  • Verdensmusikk: 1 søknad, 1 tildeling (100% innvilgelsesprosent)

Barn og unge

Det ble behandlet to søknader som gjaldt utgivelser som direkte henvender seg til barn som publikumsgruppe. Av disse ble en utgivelse prioritert; «Marcus og Martinus – Moments».

For øvrig er det flere av utgivelsene til behandling, særlig innenfor sjangerbetegnelsen populærmusikk, som henvender seg delvis eller primært til et ungt publikum (under 25 år).

Søknader som kommer inn til Publiseringstøtte for musikk blir behandlet i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte.

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden