Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativ næring - regional bransjeutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 79 søknader, 32 fikk støtte.

Hver region har fått tilsagn på 2,02 millioner, til sammen 10,1 millioner kroner. Alle kunstuttrykk er representert. Noen av prosjektene er landsomfattende og er da fordelt med lik sum per region.

Alle de seks store byene har fått bevilgning. I tillegg er det støttet regionale kulturnæringsprosjekter i Alta og Hammerfest (Finnmark), Ålesund (Møre og Romsdal), Halden (Østfold), Steinkjer (Nord-Trøndelag), Bodø og Mo i Rana (Nordland), Lillehammer (Oppland), Porsgrunn (Telemark), Drammen (Buskerud) og Fjaler (Sogn og Fjordane).

Regionale kompetansesentre med sterke, tverrfaglige prosjekter

I den regionale søknadsbunken var det flere sterke prosjekter som de regionale kompetansesentrene sto for. En av dem, Sørnorsk kompetansesenter for musikk (SØRF) står for den største enkeltbevilgningen i runden, med en bevilgning på 1,5 millioner for to år.

Prosjektet er et tverrkunstnerisk regionalt bransjeutviklingsprosjekt i Agder. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for nye trender i en global verden og hvordan kreative næringer i fremtiden ser ut til å bli en vesentlig del av samspillet for god næringsutvikling generelt. Prosjektet har fokus på økonomi, forretningsutvikling, lederskap, merkevarebygging og juridiske avgrensinger for næringsetablering og kunstens rammeverk i et salgsperspektiv.

I Bergen finner vi et annet tverrfaglig og spennende prosjekt. USF Verftet, i samarbeid med bransjeorganisasjonene Brak (kompetansesenter for musikk), Vestnorsk Filmsenter samt Bergen kommune, har mottatt en tildeling på 450 000 til en toårig mentorordning for produsenter i etableringsfasen i musikk- og filmbransjen.

Kompetansesenteret for dans, Dansearena Nord i Hammerfest, har fått tilsagn på 600 000 kroner til et landsomfattende danseprosjekt og utmerker seg som et godt samarbeidprosjekt i flere regioner. Tilskuddet gis til Dansenett Norge, et nyetablert nettverk av noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Prosjektet det er gitt støtte til skal legge til rette for kurs- og kompetansehevende tiltak for nettverket selv, så vel som arrangørleddet for profesjonell dansekunst og kunstnere.

Kvalitet og bredde i regionene

Det er en imponerende bredde og kvalitet i søknader og prosjekter i de regionale tildelingene: Prosjektet Arctic Song-lab i Alta skal fremme ny samisk musikk. I Stavanger har Rogaland Kunstsenter mottatt støtte til prosjektet "Sentimental Education"; fem ulike kompetansehevende tiltak rettet mot utøvere, mellomleddet og mottagere for å styrke distribusjon og bruk av visuell kunst i regionen. I Tromsø har Nordnorsk Design og Arkitektursenter fått midler til et kompetansehevende prosjekt innen tjenestedesign.

Overføring av kunnskap mellom byer og regioner

Det er gledelig å se at det er overføring av kunnskap mellom fylker, byer og regioner. Nordnorsk jazzsenter i Bodø har fått tilskudd til mentorprosjektet 360° Nord som Rytmisk kompetansesenter i Nord (RYK i Tromsø) har drevet siden 2009. I Halden skal Blender Collective overføre en «innovativ samlokaliseringsmodell» fra Fredrikstad.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 79

Søknadssum: 65 millioner

Antall tildelinger: 32

Tildelingssum: 10,1 millioner kroner

Vurdering av søknadene

Søknader er blitt behandlet av seksjon for kreativ næring i Kulturrådet og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Vurderingene er gjort med bistand fra kunstseksjonene i Kulturrådet; scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Seksjonsleder for kreativ næring har innhentet ekspertvurderinger på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Les mer om hvordan søknadene behandles

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet : 15.11.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeRegionSøknadssumVedtakTilskuddhidden