Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn åtte søknader til fristen 02.09.2017 på ordningen Regionale kompetansesentra for dans. Ingen søknader ble avvist, alle ble behandlet. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt syv av åtte søknader.

Av i alt ni regionale kompetansesentra er det syv tiltak som i 2017 avslutter en flerårig periode med tilskudd fra denne støtteordningen. Det har derfor vært en behandlingsrunde hvor det har vært mulig å se kompetansesentrene i en større sammenheng og deres utvikling over tid.  De ulike aktørene treffer store deler av landet og kan vise til bredde i sine uttrykk og aktiviteter. Samtlige bidrar aktivt til formidling og utvikling av dansekunsten, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, det være seg gjennom residensordninger, co-produksjon eller workshops og seminarer. Enkelte av kompetansesentrene mottar også støtte til programmering over støtteordningen Arrangørstøtte scenekunst, enten som helårsarrangører eller som festivaler. Dette bidrar samlet til en styrket infrastruktur for produksjon og formidling av dansekunst i hele landet. 

Fagutvalget ønsker å stimulere til at flere kompetansemiljøer vokser frem og løftet denne runden en ny aktør inn på støtteordningen, R.E.D. (Residenzy Eina Danz) ved Einafjorden i Oppland fylke. R.E.D. har siden 2012 etablert seg som et attraktivt sted for produksjon og co-produksjon av scenekunst. Kompetansesenteret har en god lokal forankring med en rekke prosjekter rettet mot barn og unge, samt at de arrangerer R.E.D. International Film Festival, en filmfestival for dansekunst. R.E.D. sin residensordning treffer nasjonale og internasjonale scenekunstnere og berømmes for å treffe et mangfold av sceniske utrykk.

Barn og unge

Syv av de åtte behandlede søknadene omhandlet spesielle satsninger for barn og unge, hvorav seks også omhandler aldersgruppen 0-6 år. Fire av kompetansesentrene har prosjekter hvor barn og unge også er involvert som deltakere.  

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 8

Antall tildelinger: 7

Søknadssum

 • 2018: 6 423 320
 • 2019: 7 066 960
 • 2020: 7 066 960
 • Totalt: 20 578 917

Tildelingssum inkl. tilsagn

 • 2018: 4 190 000
 • 2019: 2 540 000
 • 2020: 2 540 000
 • Totalt: 9 270 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Regionale kompetansesentra for dans blir behandlet i faglig utvalg for dans.

Prosess:

 • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg : 20. - 21.11.2017

 • Vedtak i rådsmøte : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden