Søk støtte

 

Rom for kunst

Kunstarenaer og kulturbygg:

Rom for kunst

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.12.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist  
Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål
 
Vedtak i rådsmøte

Kulturrådet har tildelt støtte til 20 prosjekter i 1. tildelingsrunde 2016 fra Rom for kunst-programmet. Det ble behandlet til sammen 60 søknader, med en samlet søknadssum på 34 millioner kroner.

I vurderingen av søknader under Rom for kunst legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans i forhold til ordningens formål, Kulturrådets overordnede strategi og hovedsatsinger for Rom for kunst. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne og geografisk fordeling.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn er særlig følgende punkter lagt til grunn i vurderingen av søknadene:

  • Faglig begrunnelse for infrastruktur- og/eller arenabehov
  • Innhold og aktivitet: Hvilke konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner som foreligger for arenaen
  • Faglig forankring: Hvilken kunst- og kulturfaglig kompetanse og ledelse som er involvert, og hvordan en kunstnerisk/faglig kvalitet skal sikres over tid
  • Hvorvidt det finnes et økonomisk grunnlag som sannsynliggjør at etablering og langsiktig drift lar seg gjennomføre
  • Lokal/regional forankring
  • Overføringsverdi
  • Publikums- og stedsbevissthet
  • Utforskning og utvikling
  • Ressurs- og kapasitetsutnyttelse

Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden