Hopp til innhold
Vedtaksliste

Sikringsmidlar til musea

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er for 2018 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2018, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2018 om sikringsmidler til følgende museer:

Prosess:

  • Søknadsfrist : 15.10.2017

  • Vedtak i Kulturrådet : 20.3.2018

Les mer om søknadsrunden

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeTilskudd