Søk støtte

 

Sikringsmidlar til musea

Støtteordning for:

Sikringsmidlar til musea

Informasjon om søknadsrunden
Status
15.10.2016 Søknadsfrist  
Vedtak i Kulturrådet

Det er for 2017 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2017, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2017 om sikringsmidler til følgende museer:

Vis flere kolonner
SøkerFylkeÅrTilskudd