Hopp til innhold
Vedtaksliste

Stipend for etablerte kunstnere

Søk støtte

Om søknadsrunden

Stipend for etablerte kunstnere kan søkes av yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Årsbeløpet er for tiden er kr 251 320. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år, og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år. 

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. Tabellen nedenfor inneholder foreløpig bare alle søknader som har fått bevilgning. For oversikt over alle som har søkt, se søknadslister i pdf og excel her:

Søknadsliste til stipend for etablerte kunstnere (PDF)

Søknadsliste til stipend for etablerte kunstnere (XLS)

Prosess:

  • Søknadsfrist : 17.10.2017 kl. 13:00

  • Innstilling i stipendkomité: Dato ikke satt

  • Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend : 20. - 21.3.2018

  • Publisering av tildelinger på nettsidene : 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeKunstnergruppeOppstartstidspunkt