Søk støtte

 

Stipend for seniorkunstnere

Kunstnerstipend:

Stipend for seniorkunstnere

Søknadsfrist

16/10 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
18.10.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i stipendkomité   Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Årsbeløpet er for tiden er kr 237 440. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år, og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. 

SøkerFylkeKunstnergruppeVedtaksdatoVedtakOppstartstidspunkt hidden