Søk støtte

 

Tverrfaglige tiltak

Prosjektstøtte:

Tverrfaglige tiltak

Søknadsfrist

2/3 

2018 

kl. 13:00 

2017
Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist  
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Det kom inn 55 søknader til behandling denne runden, 20 av disse fikk støtte. Flere søknader ble avslått fordi graden av tverrfaglighet i prosjektet ikke var høy nok. Andre fikk avslag fordi det ble søkt tilskudd til produksjon. Ordningen Tverrfaglige tiltak gir ikke støtte til produksjoner, heller ikke tverrkunstneriske produksjoner. Søknader om dette skal sendes til andre, aktuelle ordninger. Med produksjon menes bl.a. skaping av kunstverk, sceniske forestillinger o.l.

Det ble gitt tilskudd til prosjekter i elleve av landets fylker. Tilskuddene er gitt til ulike typer tiltak. Bl.a. er det gitt til fire tverrfaglige konferanser og seminarer, samt fire arrangementsrekker og kulturdager.

Barn og unge

Åtte prosjekter rettet seg særlig mot barn og ungdom med en total søknadssum på kr 1 988 000. Av disse fikk fem prosjekter tilskudd. Blant dem finner vi Fossekleiva kultursenter i Svelvik som jobber med barnehagebarn, og Art Zone med Marsil Andelov Al-Mahamid som skal ha prosjekter med bl.a. ungdommer i Tromsø og Bodø.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 55

Søknadssum: 12 736 900

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: 3 505 000

 

Søknadene som kommer inn til ordningen Tverrfaglige tiltak blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden