Søk støtte

 

Kunstnere i etablerings­fasen

Utstillingsstøtte:

Kunstnere i etablerings­fasen

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 14. - 16.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden er det behandlet 31 søknader og det er gitt 17 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 1 515 488.

Til denne runden var antall søknader en god del lavere enn ved forrige runde. Det ble en høy tildelingsprosent fordi det var mange gode søknader i bunken og midler igjen på budsjettet. Mange av søkerne skal ha sin første separatutstilling, og fagutvalget la vekt på at den første utstillingen etter endt utdannelse er viktig for kunstnerne. Fortsatt er det slik at mer enn halvparten av bevilgningene går til Oslo-baserte kunstnere. Men dette oppveies ved at selve prosjektene finner sted over hele landet. Det var fire bevilgninger til Hordaland og fire til resten av landet. I denne runden var det flere prosjekter med skulpturer og installasjoner med og uten lyd inklusive en eller flere performancer. Flere foto og videobaserte utstillinger og noen få innen kunsthåndverk, primært innen leire og tekstil. Tematisk handler prosjektene om arkiv, økosystemet, bevegelser i rommet, prosesser og utforsking av ulike materialer og lyd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 31

Søknadssum: 1 515 488

Antall tildelinger: 17

Tildelingssum: 517 500

 

Søknader om utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden