Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Mange av søkerne i denne runden skal ha sin første separatutstilling og det er flere omfattende prosjekter med relativt høye søknadssummer. Kun en tredjedel av bevilgningene gikk til Oslo-baserte kunstnere i denne runden og resten av bevilgningene hadde en god geografisk spredning.

Når det gjelder visningssteder er det en god spredning både geografisk og type institusjoner, alt fra kunstnerdrevne visningssteder til museer. Syv av søknadene gjaldt utstillinger i utlandet.

I denne runden var det flest prosjekter med installasjoner og performancer, noe fotografi- og videobaserte utstillinger samt tegneutstillinger. Tematisk var det fokus på tid, nåtid – fortid, seksualitet blant unge, identitet – maskulin/queer, økologi – menneskenes forhold til naturen og gentrifisering.     

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 38
  • Søknadssum: 2 147 321
  • Antall tildelinger: 15
  • Tildelingssum: 470 000

Søknader om utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden