Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstyrs­støtte til felles­verksteder

Søk støtte

Om søknadsrunden

24 søknader vart handsama og samla søknadssum var kr 4 506 823. 11 fellesverkstader fekk tildelt støtte på tilsaman kr 1 300 000. Aktiviteten rundt om i landet når det gjeld fellesverkstader er stor, og det er mange gode søknader i denne runden. Som vi har sett tidlegare, er det og fellesverkstader som søkjer om boktrykkjingsutstyr. Det er fleire nye, større fellesverkstader i emning, som Aldea verksted i Bergen og Strømsø atelierfelleskap i Drammen. I tillegg er det oppretta ein nytt glasverkstad i Haugesund i Rogaland, Formbar glassverksted AS. Etablerte verkstader som Rake i  Trondheim, Atelier Nord og Fellesverkstedet i Oslo samt Trykkeriet i Bergen mottok også støtte.

Geografisk fordeler dei 24 søknadene seg slik: Buskerud (2), Hordaland (5), Møre og Romsdal (3), Oslo (7), Rogaland (2), Sør-Trøndelag (4), Vest-Agder (1).

Søknader om utstrysstøtte til fellesverkstader vert handsama av Arrangørutvalet for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 24
Søknadssum: 4 506 823
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 1 300 000

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden