Søk støtte

Støtteordninger / Musikk

1. Prosjekt og annet

arrangør­støtte

Arrangørstøtte musikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Musikere og musikkensembler

Musikere og musikkensembler

 

Norsk kulturfond - Støtte til musikere og musikkkensembler innen ulike sjangre.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kirkemusikk

Kirkemusikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til tiltak som utvikler kirken som konsert- og kunstarena og fornyer profesjonelt musikkarbeid og...

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

2. Kunstnerstipend