Søk støtte

Støtteordninger / Visuell kunst

1. Prosjekt og annet

Prosjekt­støtte

Prosjektstøtte - Visuell kunst

 

Norsk kulturfond - Støtte til prosjekter som bidrar til faglig utvikling på det visuelle kunstfeltet.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kunstnere i etablerings­fasen

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

 

Norsk kulturfond - Utstillingsstøtte til en yngre enkeltkunstner eller kunstnergruppe.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

2. Kunstnerstipend